หวยซอง ม้านำโชค ปล่อยแนวทางลุ้นหวยงวดนี้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เข้ามาลุ้นไปด้วยกันได้เลย ในงวดวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 เมือ่พวกเราหามาให้แล้ว ใครชอบทางเดียวกัน เข้ามาดูกันเลย

หวยซอง ม้านำโชค 2/5/66

บน

40 – 49 – 70 – 79

ล่าง

31 – 35 – 91 – 95

สถิติเก่าเลขหวยซองม้านำโชค

16 เมษายน 2566 เลขบน 2 ตัว 31 – 38 – 51 – 58 เลขล่าง 42 – 49 – 82 – 89

1 เมษายน 2566 เลขบน 2 ตัว 43 – 46 – 73 – 76 เลขล่าง 51 – 54 – 71 – 74

16 มีนาคม 2566 เลขบน 2 ตัว 21 – 25 – 91 – 95 เลขล่าง 42 – 46 – 82 – 86

1 มีนาคม 2566 เลขบน 2 ตัว 04 – 64 – 05 – 65 เลขล่าง 31 – 34 – 71 – 74

16 กุมภาพันธ์ 2566 เลขบน 2 ตัว 23 – 27 – 83 – 87 เลขล่าง 20 – 25 – 90 – 95

1 กุมภาพันธ์ 2566 เลขบน 2 ตัว 12 – 19 – 52 – 59 เลขล่าง 41 – 46 – 71 – 76

17 มกราคม 2566 เลขบน 2 ตัว 03 – 43 – 07 – 47 เลขล่าง 60 – 67 – 90 – 97

30 ธันวาคม 2565 เลขบน 2 ตัว 51 – 57 – 61 – 67 เลขล่าง 13 – 63 – 18 – 68

1 ธันวาคม 2565 เลขบน 2 ตัว 21 – 29 – 51 – 59 เลขล่าง 63 – 65 – 93 – 95

16 พฤศจิกายน 2565 เลขบน 2 ตัว 04 – 54 – 07 – 57 เลขล่าง 21 – 61 – 28 – 68

 

ม้านำโชค 2/5/66

ม้านำโชค 2/5/66