ต้นสะเดาจังหวัดระยองผี เฮี้ยนไม่เลิก

ต้นสะเดาจังหวัดระยองผี เฮี้ยนไม่เลิก

ความเชื่อลี้ลับของผีที่สิงอยู่ต้นสะเดาในจุดร่องกลางถนนสายบายพาส 36 ระยอง-ชลบุรี ตำบลมาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง เฮี้ยนไม่เลิกจริงๆ ก่อนหน้านี้ออกข่าวทุกช่องเลยกับความเฮี้ยนต้นสะเดาต้นนี้โดยอายุต้นสะเดา อายุประมาณ 20 ปี...